Honda DCT

Date onsdag, 23. oktober 2019

Honda DCT

HONDAS DCT – VÄRLDENS FÖRSTA DUBBELKOPPLINGSVÄXELLÅDA FÖR MC!

 

Antingen kan man läsa om den eller så kan ni titta på denna trevliga filmen!


Honda utvecklade världens första dubbelkopplingsväxellåda för motorcyklar med målet att flera förare än någonsin skulle kunna njuta av både sportig, manuell växling och bekväma, lättkörda maskiner.

Växellådan bygger på Hondas befintliga dubbelkopplingsteknik som möjliggör helautomatisk växling i en vanlig, manuell mc-växellåda.

Växellådan är en lätt och kompakt konstruktion med många egenskaper som förstärker den sportiga känslan och kombinerar direkt, manuell växling med bekväm, automatisk växling.

 

 

 

 

Konstruktion
På tvärställda dubbelkopplingsväxellådor för bilar är det svårt att göra konstruktionen kortare längs växellådsaxeln, så därför används ofta flera utgående axlar. Samma svårigheter gäller när en avancerad dubbelkopplingsväxellåda ska användas i en tvärställd mc-motor. Konstruktionen måste hållas väldigt kompakt, så att den inte sticker ut för mycket och minskar motorcykelns nerläggningsvinkel eller är i vägen för förarens fötter.

Honda har löst många av utrymmesproblemen genom att utgå från befintliga manuella växellådor och förfina konstruktionen med hjälp av dubbla ingående axlar, kopplingar placerade på rad och hydraulkretsar samlade under motorkåpan.

För att växellådan ska få plats i ett mc-chassi har konstruktörerna fokuserat på att göra konstruktionen så smal som möjligt. Dessutom är växelmekanismen enklare än på bilväxellådor med separata växelförare och bygger på växeltrumman från vanliga mc-växellådor.

Huvudaxeln i dubbelkopplingsväxellådan består av två axlar där den ena sitter inuti den andra: en inre axel för ojämna växlar (1:an, 3:an, 5:an) och en yttre axel för jämna växlar (2:an, 4:an, 6:an).

Både den inre och den yttre axeln är ansluten till varsin separat koppling, som arbetar växelvis så att växlingen går snabbt och mjukt med konstant drivkraft utan avbrott.

De två kopplingarna sitter på rad efter varandra på växellådsaxeln, och tillsammans med den hydrauliska styrkolven innanför lamellerna blir konstruktionen kompakt i sidled, så att den tvärställda motorn hålls så smal som möjligt.

Konstruktionen gjordes kompakt och lätt genom att linjära solenoidventiler och kopplingens övriga styranordningar samt hydraulkretsar samlades under kopplingskåpan.

Två separata styranordningar används för att manövrera de två kopplingarna och ge mjuk acceleration och ryckfri växling.

Som på en vanlig manuell växellåda styrs växelgafflarna av en roterande växeltrumma. Till skillnad från manuella växellådor är växeltrumman motordriven, istället för att roteras via växelpedalen. De två kopplingarna manövreras växelvis samtidigt som växeltrumman roteras.

Konstruktörerna utgick från en vanlig manuell växellåda för att ta fram en enkel, lätt och kompakt konstruktion. Det datorstyrda växelsystemet avgör den optimala tidpunkten att växla från 1:an till 2:an och förbereder växlingen genom att frikoppla kopplingen för jämna växlar och lägga i 2:an. Nästa steg är att frikoppla kopplingen för ojämna växlar och samtidigt koppla in kopplingen för jämna växlar, så att växlingen blir mjuk med konstant drivkraft utan avbrott.

Körlägen
Hondas dubbelkopplingsväxellåda har två körlägen som föraren väljer enkelt med en knapp på styret.

I automatläge sköter datorn växlingen utifrån körförhållanden och i manuellt läge växlar föraren själv med växelknappar. I båda lägena startar man automatiskt från 1:an.

Automatläget har i sin tur två körlägen: läge D och läge S, som har olika växelscheman anpassade till mc-modell och användningsområde. Till exempel kan läge D ha ett växelschema med fokus på låg bränsleförbrukning, men som ändå ger sportig prestanda i högre farter. Läge S däremot kan vara programmerat för högre varvtal och sportigare prestanda genom hela effektkurvan.

Automat med två körlägen: läge D och läge S*
Koppling och växellåda styrs elektroniskt enligt ett programmerat schema. När en växel är ilagd kan föraren växla mellan läge D och läge S.
*Läge S, från 2016 har de flesta modeller tre (3) nivåer i S-läge, ex, CRF1000 Africa Twin, NC750.

Manuellt läge: växla med knappar
Föraren kan växla upp och ner en växel i taget genom att trycka på växelknappar på styret. Om föraren använder växelknapparna i automatläge aktiveras det manuella läget. När motorcykeln står stilla läggs 1:an i automatiskt. Föraren kan återgå till automatläge genom att trycka på en knapp.

Andra generationen

1. Dubbelkopplingsväxellådans tekniska utveckling

Hårdvara
För att förenkla hydraulkretsen och förbättra respons och jämnhet i växlingen har hydraulkretsen gjorts 40 % kortare med hjälp av inbyggda linjära solenoidventiler i höger motorkåpa. Konstruktionen innebär dessutom lägre kostnader jämfört med utvändiga linjära solenoidventiler.

Jämförelse av hydraulkretsarMjukvara
Systemet har fått en inlärningsfunktion för optimal automatisk styrning av koppling och växling. Det gör att systemet känner av om motorcykeln körs exempelvis på en gata eller på en bergsväg.

Jämförelse av växling i läge D

Systemet har även blivit mer användarvänligt tack vare en återgångsfunktion som ser till att körläget återgår till automatläge under vissa förhållanden när föraren har aktiverat manuellt läge genom att växla med växelknapparna.

Växla lägen

2. Optimerade specifikationer för utvecklingskoncept

Jämfört med stora, högvarviga motorer går det att minska de växlingsryck som uppstår i mellanstora, mer lågvarviga motorer genom att placera motorerna i lätta chassin. För att följa utvecklingskonceptet konstruerade Honda en särskild koppling som ger mindre växlingsryck på mellanstora motorcyklar och en bättre växlingskänsla i nivå med VFR1200F. Konstruktörerna använde en befintlig konstruktion från fyrhjulingar där kopplingsdrevet sitter mellan de båda kopplingarna (sandwich-konstruktion). Därmed kunde alla komponenter inklusive huvudaxeln göras kompaktare och lättare, samtidigt som kostnaden blev lägre.

Jämförelse av kopplingens/växellådans konstruktion


Honda ville erbjuda sina kunder en bekvämare körupplevelse och utvecklade därför en lättare och kompaktare dubbelkopplingsväxellåda. Växellådan ger bra bränsleförbrukning, oavsett förarens erfarenhet, och den kopplingsfria växlingen går mjukt och bekvämt med en direkt känsla i nivå med en manuell växellåda. Den har även ett överkomligt pris för att så många förare som möjligt över hela världen ska kunna uppleva vår användarvänliga dubbelkopplingsväxellåda.